Ross Brawn: Total Competition (final)

Paskutinis postas iš serijos apie Rosso Brawno knygą. Jame – Adamo Parro – knygos bendraautoriaus ir, realiai kalbant, jos sumanytojo – įvertinimai ir esminės išvados.

 

Adamas apibendrino knygą penkiolika esminių išvadų, tad bandysiu jas čia “sutrumpintai apibendrint”.

Įžvalga 1: Strategija tai sistema

   • Svarbu investuoti į ilgalaikius pasitikėjimo santykius su kolegomis;
   • Įtraukiantis ir konsultacinio pobūdžio, tačiau sprendžiantis vadovavimo stilius;
   • Struktūrizuotos ir formalizuotos rutininės procedūros
   • Dosnus dalijimasis sėkme;
   • Atsakomybės prisiėmimas už klaidas;
   • Esminių sistemos klaidų išaiškinimas naudojant analizę, ne “atpirkimo ožius”;
   • Būti aistringam, tačiau mažiau emocingam;
   • Specifinių techninių dalykų puikus išmanymas;
   • Artimas darbas kartu su technikos darbuotojais, motyvuojant ir kuruojant juos;
   • Taisyklių pokyčių galimybių planavimas, mažų dedikuotų komandų kurimas tokių galimybių išnaudojimui;
  • Pilnatvės, integracijos ir visapusiškumo siekimas nustatant procesą ar gaminant produktą ir jį naudojant.

 

Įžvalga 2: Vengti nereikalingo konflikto
Bet koks konfliktas naudoja energiją ir resursus, sukuria įšorines rizikas žmonėms bandant tave pergudrauti ir tau pakenkti, sukuria ir vidinių konfliktų rizikas – esminį bet kokios organizacijos pavojų.

 

Įžvalga 3: Sąmoningas pasitikėjimo kūrimas
Rossui pasitikėjimas yra sąmoningas pasirinkimas. Šio požiūrio esmė yra etikos principai, naudojami nuo Konfucijaus iki Kristaus mokymuose – elkis su žmonėmis taip, kaip norėtum, jog jie elgtųsi su tavimi.

 

Įžvalga 4: Pažink save ir kitus
Teigiama įžvalgos pusė – Rosso rutininiai užsiėmimai ir veiksmai yra skirti “vidiniam tinginiui” kontroliuoti, tam jis naudoja pasikartojančius įvykius ir skirsto veiksmą datomis – deadlines.

 

Įžvalga 5: Susidraugauk su nuolankumu
Nuolankumas yra kažkas natūralaus, kai kalbama apie Rossą, panašiai yra ir su Franku Williamsu. Tai yra didelė dalis šių žmonių sugebėjimo puoselėti lojalumą ir norą parodyti gerus rezultatus, juos supančiuose žmonėse.
Kažkuria prasme “Toyota” kompanijos nesugebėjimas parodyti gerų rezultatų “Formulėje-1” buvo nuolankumo neturėjimas. Tai tebuvo išdidi kompanija, norinti nugalėti “Formulėje-1” idant sustiprint savo įvaizdį, ypač Europoje.

 

Įžvalga 6: Investuok į žmones ir kultūrą
Rosas netempdavo paskui save žmonių, keldamasis iš vienos ekipos į kitą. Faktiškai vos keli kolegos yra dirbę su juo daugiau, nei vienoje komandoje, tai yra Rory Byrne ir Aldo Costa.
Jis dirbdavo su tais žmonėmis, kuriuos gaudavo, skirdamas laiko jų pažinimui ir neleisdamas sau daryti skubotų išvadų, susijusių su pirmais įspūdžiais.

 

Įžvalga 7: Suvok laiko svarbą
Rossas suvokia laiko svarbą. “Formulėje-1” viską lemia greitis – trasoje ir už jos ribų, o pažinimo ir tobulinimo procesas yra itin suspaustas laike. Bet vėl ir vėl Rossas vis patraukdavo dėmesį nuo svarbių trumpalaikių tikslų ir sutelkdavo jį į esminius, turėsiančius įvykti pereinant nuo vieno sezono prie kito.

 

Įžvalga 8: Išbaigtas procesas sukuria konkurencingą produktą
Pilnavertis procesas įtakoja pilnavertį produktą ir galimybę išlaikyti išskirtinius rezultatus. Rossas sutelkia dėmesį į procesą žinodamas, kad rezultatai netruks savęs laukti. Procese akcentuojama greita bei griežta galimų esminių nesekmių analizė.

 

Įžvalga 9: Sukurk ir įgyvendink rutininių procedūrų sistemą
Dauguma vadovaujančias pozicijas užimančių asmenų, laikui bėgant išsimuša iš rutininių procesų, o Rossas elgiasi kitaip, mat savo ankstyvos karjeros pradžioje šis būdas jam suveikė ir jis šį taikydavo pačiam progresuojant. Jo rutinininai užsiėmimai išlaikė laiko patikrą, vienodai gerai veikė mažose bei didelėse komandose, sunkiais ir palankiais laikais.

 


Įžvalga 10: Taikyk kitų idėjas
Privalu ne tik skatinti inovacijas, tačiau ir įprotį, kuomet galima ir reikia naudotis idejomis iš įšorės. Ir kai pasinaudoji kitų idėjomis, tą reikia atlikti greitai. Visa esmė, kad kažkas kažkur kitur gerai veikia – tai veikia! Tad tampymasis ir bandymas sukurti tą patį pačiam prideda išlaidų, laiko ir rizikos, kad tai gali ir nesuveikti.

 

Įžvalga 11: Nubrėžk aiškią ribą ir laikykis jos
Esmė – suvokti savo veiksmų valdymo modelį, nubrėžti aiškią ribą, galiojančią visiems ir dirbti jos neperžengiant. Nė milimetru daugiau, jei tai nepriimtina. Tačiau taip pat ir nė milimetru mažiau.

 

Įžvalga 12: Siek paprastumo, valdyk sudėtingumą
Sudėtingi procesai neišvengiami, bet jie turi būti valdomi bendros vizijos, aiškios atsakomybės ir rutininių procesų, aprašytų aukščiau, pagalba.
Tačiau visuomet reikia siekti paprastumo, nes paprasti sprendimai mažina netyčinių pasekmių riziką. Bet nevalia siekti kiekybės mažinant kokybę.

 

Įžvalga 13: Žmonės yra kūrėjai iš prigimties
“Formulė-1” įrodo, kad deramoje aplinkoje žmonės tampa kūrėjais ir išradėjais. Stebėtina kiek daug jie gali sukurti, kai jų kūribiškumui sukuriamos tinkamos sąlygos. Būnant lyderio vaidmenyje, reikia įsipareigoti laikytis pažado kuriant tokias sąlygas, net jei neįmanoma nuspėti galimo rezultato ir tikėtis, kad tavo žmonės suras sprendimą.

 

Įžvalga 14: Duomenys yra svarbu. Intuicija – irgi.
Rossas nepaliaujamai rėmėsi duomenimis, tačiau jis akcentavo analizės, intuicijos ir netikėtų sprendimų svarbą.

 

Įžvalga 15: Strategijos galima išmokt ir ją taikyt
Strategija yra tikslo siekimo procesas, kurio metu mes įveikiame kliūtis. Pabrėžiu, jog tai yra procesas, o ne planas. Dar daugiau – šiame procese naudojami principai, net taisyklės, kurių galima išmokt ir jas taikyt.

 

“Total competition” terminą nusako išbaigtas, integruotas ir įtraukiantis procesas.

 

Užbaigiant temą, darkart visus norėčiau padrąsinti įsigyti ar pasiskolinti ir perskaityti šią knygą. Ji bus naudinga ne vien tik iš F-1 perspektyvos. Knygoje apstu įžvalgų, itin naudotinų versle ir kasdieniam gyvenime.

 

 

NB Next topic:

One thought on “Ross Brawn: Total Competition (final)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.